Bestyrelsen

  • Formand:

Marianne Mac Manus,

formand@frederiksberg-kunstnerlaug.dk

  • Næstformand:

Dancho Dikov,

dan3815@outlook.dk

  • Kasserer:

Bente Biering-Sørensen,

kasserer@frederiksberg-kunstnerlaug.dk

  • Øvrige medlemmer:

Gorm Biering-Sørensen,

Hugo Vandet,

Maiken Buchwald,

Grethe Tranberg,

Suppleant:
Karin Castro Løvengreen