FREDERIKSBERG KUNSTNERLAUG

Frederiksberg Kunstnerlaug er en forening, der fungerer som et netværk for kunstnere på Frederiksberg og omegn.

Foreningen blev stiftet den 12. juni 2013 med det formål at fremme kunsten og kunstneres vilkår i Frederiksberg Kommune og nærmeste omegn ved

1. Udstillingsvirksomhed

2. Kurser og foredrag

3. Besøg på museer og hos kunstnere

4. Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater, musik m.m.

5. At virke som forum for gensidig inspiration og idéudvikling, herunder ansøgning af økonomisk støtte.

6. Enhver aktivitet, der kan fremme forståelse for kunst i videste betydning.

 

BESTYRELSE

Rithva Landler : formand

Simon Spang-Hanssen : næstformand

Bente Biering-Sørensen : kasserer / medlemsansvarlig

 

Bestyrelsemedlemmer:

Grethe Tranberg

Gorm Biering-Sørensen : kontaktperson vedr. FRB.Centret

Hugo Vandet

Hanne Hauer

 

Suppleanter:

Marianne Mac Manus, mmm@webspeed.dk og Maiken Buchwald, info@maikenbuchwald.dk

 

Udflugter:

Dorthe Kuntze, DortheKunze@nypost.dk

 

Kritisk revisor:

Janne Lysgaard

 

Webmaster:

Hanne Piasecki

Cvr. nr. 35173617

 

VEDTÆGTER

Læs foreningens vedtægter her.

 

TILMELDING

Tilmeld dig foreningen her.

 

Bemærk : navneskift i 2018. Fra Kunstnerlauget af 2013 til Frederiksberg Kunstnerlaug.