Aktiviteter

———————

——————-

Husk medlemsmøde onsdag d. 15 maj 2024 kl 19 i Stormly.

Tema: Vil du gerne udstille?

——————-

BÆREDYGTIG MATERIALEWORKSHOP Tirsdag d.7. maj 2024 kl.17-20
Vi vil eksperimentere med at lave tre tredimensionelle bæredygtige materialer fra bogen ”The Chemarts Cookbook”. Ved workshoppen vil der være materialer og værktøj til rådighed til eksperimenterne. Det tænkes at materialerne kommer at kunne bruges til at lave tredimensionel kunst med.
Denne bæredygtige kunstworkshop er den ottende der afholdes i et samarbejde med Det Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg og Frederiksberg Kunstnerlaug og er økonomisk støttet af Frederiksberg Fonden. Workshopsrækken kommer munde ud i en bæredygtig kunstkonkurrence om et par måneder, som blandt andet vil blive offentliggjort her på Facebook. Men det er ikke nødvendigt at deltage i konkurrencen for at være med ved workshoppen.


Sted:
Vej 5, nummer 5 på Frederiksberg Hospitalsgrund

https://maps.apple.com/?address=Vej%205%203,%202000%20Frederiksberg, %20Danmark&ll=55.684976,12.522661&q=Vej %205%203&_ext=EiYp6BhGIRrXS0AxFyyL4IUHKUA5Zu5rfUDYS0BBFXJKfa4PKUBQBA %3D%3D&t=m
Se eventuelt mere om de bæredygtige kunstworkshops på facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557347381521
Tilmelding via Billetto:
https://billetto.dk/e/baeredygtig-materiale-workshop-billetter-976272? utm_source=organiser&utm_medium=share&utm_campaign=copy_link&utm_content=1

——————

——————

————————

———————

DE SIDSTE 3 BÆREDYGTIGE WORKSHOPS FORÅR 2024 Workshopsne vil finde sted ved Frederiksberg Hospitalsgrund ved vej 5 nr. 3
Torsdag d. 14. marts kl.17-19:
Vi vil sammen diskutere hvad bæredygtig kunst er og kan være. Hver deltager må meget gerne vælge et bæredygtigt kunstværk eller kunstner som de kan fremlægge på 5 min. Hvis man vil så skriv det gerne til katjaserber@gmail.com så vi har en ide om hvor mange der gerne vil fremlægge. Man må også meget gerne bare komme og se og lytte med.
Torsdag d. 18. april kl.17-19:
Kunstnerduroen Studio ThinkingHand vil lave en workshop om bæredygtig holdbarhed.
Deres værker forsker i at lytte, relatere til og samskabe med andre end menneskelige arter og synliggøre historier, intelligenser og liv ud over det menneskelige blik. Ved at samle videnskab, teknologi og industri undersøger deres arbejde spekulative fremtider og udforsker måder, der kan flytte os positivt ud over antropocæn. Med udgangspunkt i nutidige posthumanistiske og øko- filosofiske discipliner søger de at revidere måder, hvorpå mennesker deltager i nettet af planetarisk indbyrdes forbundethed. De forestiller sig en queer fremtid med co-evolution og tilpasningsevne, der udfordrer binære kategoriseringer mellem natur og kultur, det organiske og det syntetiske og det rene og vilde.
Hjemmeside: www.studiothinkinghand.com
Torsdag d. 2. maj kl.17-19
Workshop af billedkunstner Katja Serber. Vi vil arbejde med tre bæredygtige materialer fra bogen ”The Chemarts Cookbook” som bygger på materialer fra skoven. Ved workshoppen vil der være materialer og værktøj til rådighed til eksperimenterne. Det tænkes at materialerne primært kommer at kunne bruges til at lave tredimensionel kunst med. Herefter vil du selv kunne lave materialerne til brug i din egen kunst.

——————-

GENERALFORSAMLING 2024

Beretning for 2023


Referat af en velbesøgt ordinær generalforsamling i Frederiksberg Kunstnerlaug den 21.2.2024

Formand Marianne Mac Manus aflagde beretning for laugets mange aktiviteter i det forløbne år samt bestyrelsens forslag og planer for kulturfremmende aktiviteter for det kommende år, og kasserer Bente Biering-Sørensen fremlagde regnskab for 2023 samt budget for 2024. Begge dele var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen, og begge dele blev enstemmigt godkendt af de fremmødte. 

……………….

Desværre er to af foreningens hidtil store udstillingssteder – Rådhuset og Riises Landsted –  pga. hhv. renovering og omstrukturering ude af billedet i år, så bestyrelsen håber, at alle laugets medlemmer vil lægge sig i selen for at finde alternative udstillingssteder.

Til gengæld kører udstillingsprojektet på plejecentret Lindehaven efter et stort indkøringsarbejde nu på skinner. 35 medlemmer udstiller deres kunst på centrets seks etager – og ventelisten er i bund. Afgåede bestyrelsesmedlem 

Christa Marianne Krogstrup, som er ildsjælen bag projektet, fortsætter som tovholder på denne aktivitet. Tak for det!

Læs om projektet på Frederiksberg Kunstnerlaugs hjemmeside. 

Dancho Dikov opfordrede foreningens medlemmer – og ikke mindst medlemmer fra andre kommuner – til at „gå en tur” i deres område og undersøge, om der måske er lokaler, skoler, virksomheder osv., som kunstnerlauget vil kunne udstille i. 

Bente og Gorm Biering-Sørensen vil rette henvendelse til Frederiksberg Centret vedr. muligheden for at få genoptaget den tidligere årlige udstilling i centret. 

Peter Eeg Due og Maiken Buchwald kontakter Den Gule Villa med henblik på at få genoptaget den tidligere aftale om udstillinger her. 

Lederen af lokalerne i Stormly, Henning oplyste, at foreningen i forbindelse med udstillinger er velkommen til at benytte lokalerne i weekenden, så der på den måde åbnes mere op for publikum. 

Lisbeth Snoager udstiller pt. i Charlottecentret – og vil spørge, om det er muligt for andre kunstnere fremadrettet. 

……………….

Dancho Dikov fortalte om laugets nye aktivitet, kunst-eftermiddage i Stormly den sidste onsdag i hver måned. På det første møde i januar var der stort fremmøde, og der kom mange ideer på bordet, så nu på onsdag den 28.2. kl. 16-18 lægger Tina Stjernholm ud med at vise frottage-teknikker. Tina tage alle materialer med, så I skal bare komme med nysgerrighed og godt humør. 

Læs om kunst-eftermiddagene på laugets hjemmeside.

……………

Lisbeth Snoager fremlagde forårets planer og workshops i forbindelse med projektet Bæredygtig Kunst og den tilknyttede konkurrence. Konkurrencen ventes at blive skudt igang omkring 1. marts, og man kan læse om både forberedelser, workshops på Frederiksberg Kunstnerlaugs hjemmeside. 

Frederiksberg Kunstnerlaug bakker selvfølgelig også op om at få etableret et kulturhus på hospitalsgrunden. KULTURLAB er et ambitiøst kunst- og kulturprojekt, som en gruppe arkitekter står bag. Medlem af initiativgruppen, Lisbeth Snoager opfordrer alle Kunstnerlaugets medlemmer til at støtte ved at møde op og høre mere om planerne på det store møde i kælderen på Frederiksberg Hovedbibliotek den 29.2. kl. 17-19.

Læs om projektet på https://falkoneren.dk/article/nyt-initiativ-til-kulturhus-paa-hospitalsgrunden

…………….

Til bestyrelsen blev valgt følgende medlemmer

Marianne Mac Manus (formand)

Dancho Dikov (næstformand)

Bente-Biering-Sørensen (kasserer)

Gorm Biering-Sørensen

Tina Stjernholm

Karin Foxvig

Lene Charlotte Nielsen

Som suppleanter valgtes

Peter Eeg Due

Maiken Buchwald

Bestyrelsen takker de tre afgåede medlemmer, Christa Marianne Krogstrup, Lise Juhl og Karin Castro Løvengreen for godt samarbejde i bestyrelsen.

Christa Marianne Krogstrup fortsætter som leder af kunstnerlaugets store projekt på plejecentret Lindehaven.

Referat

———————

Referat fra første kulturaften i Stormly

https://1drv.ms/w/s!ArB1uaX0KoHagrkhh5J7_zN1rN1qBA

————————


Borgmesterens story på Instagram:

https://www.instagram.com/stories/mvindfeldt/3258442783218783619?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

D. 15.december.2023 blev vores ophængning i plejecentret Lindehaven ferniseret med kølige bobler, musik og besøg af borgmesteren. Nogle festlige timer for beboerne og kunstnerne.

🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂🍾🥂

———————

Bestyrelsen vil gerne introducere et nyt projekt med ubegrænset varighed.

Vi har fået adgang til et fint og velplaceret (på hjørnet af Nordre Fasanvej og Godthåbs vej) lokale hver sidste onsdag i måneden, startende fra 31. Januar 2024 – kl. 16 til 19.

Idéerne til hvordan vi kan bruge tiden og stedet er mange. F.eks. tegne sammen og inspirere hinanden, vise egne værker og fortælle historien bag, vise diverse teknikker man er god til og dermed lære andre at bruge dem, se kunst relateret film (dokumentar eller spille ditto) og diskutere idéer til nye projekter. 

Der er garanteret endnu flere idéer som bestyrelsen ikke har tænkt på. Derfor vil vi bruge første møde/arrangement på at brain-storme og finde passende initiativer samt fortælle hinanden om man gerne vil præsentere noget af det vi har snakket om og evt. planlægge det tidsmæssige.

Vi har snakket om at det skal være så uformelt som det nu kan lade sig gøre. Så formel tilmelding vil ikke være nødvendig. Dog – i hver fald til første møde – ville det være rart og praktisk med en hensigtserklæring så vi får en fornemmelse af hvor stor interesse for/tilslutning der er. Det gøres ved at skrive “jeg deltager” i kommentarfeltet på Facebook eller sende en kort mail til tovholderen- Dancho Dikov – dan3815@outlook.dk.

Vi glæder os til at søsætte projektet.

Mvh. Bestyrelsen

————————-

Invitation til alle jer medlemmer:

   FERNISERING I LINDEHAVEN FREDAG DEN 15 DECEMBER
   Dagens program:
   Kl. 14-14:30:KIM SJØGREN /violin og ALLAN STEEN/piano
   Kl.14:30-15 : BILLED PRÆSENTATION AF UDSTILLERNE
              V/CHRISTA
   KL.15-15:30 : MUSIK V/KIM SJØGREN OG ALLAN STEEN
   VI BYDER PÅ DRIKKEVARER 🥂,SNACKS, OG ANDET GODT

   Borgmester Michael Vindfeldt vil være på besøg mellem 
   mellem kl 14-15. Alle er velkommen - udstillere, personale,
   beboere og pårørende, lokale beboere…….os og jer🎶🤗

     Tak til Tina Stjernholm for de flotte flyers i A4 format, 
      kan afhentes i Medborgercentret Nordens Plads

—————-

JULEMARKED 2023

https://www.facebook.com/groups/219237081534211/permalink/5114843375306866/

—————————-

BÆREDYGTIG KUNSTWORKSHOP 3
OM FORGÆNGELIGE MATERIALER MED BILLEDKUNSTNER VERONICA RIGÉT
ved Det Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg og i et samarbejde med Aftenskolen Oplev Frederiksberg
Kan man bruge kunsten til innovativ bæredygtighed? Det kan I blive klogere på og eventuelt også være med i debatten i de bæredygtige kunstworkshops ved Det Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg.
Veronica Rigét arbejder med forgængelighed, menneskets forhold til naturen, og det ambivalente forhold, vi har til naturen i os selv. Hun har blandt andet deltaget i udstillinger på Kunsthal Charlottenborg, Horsens fængselsmuseum, KØS, Bergen Rådhus og Sophienholm. Veronica Rigét på Instagram: https://www.instagram.com/veronicariget
Torsdage aftener i løbet af efteråret 2023 vil du kunne deltage i oplæggene og/eller de efterfølgende workshops. Du er velkommen til kun at deltage i oplæggene med debat fra kl. 17:00 og ca en halv time frem helt kvit og frit, men det er nødvendigt med tilmelding til de efterfølgende aktiviteter – efter oplæg og debat – hvor der også vil være lidt mad.
Program:
17.00 Oplæg og debat med Veronica Rigét om bæredygtig kunst og materialer.
17.30 Workshop med Veronica Rigét om tempera, isomalt og selvhærdende modelleringsmasse.
19.00 Mad for dem som deltager i den efterfølgende workshop.
19.30 Der arbejdes videre med de bæredygtige materialer uden Veronica Rigét og man kan blive resten af aften selvom der står at det slutter kl.20.00.
Arrangementerne er gratis, og du kan tilmelde dig til workshoppen med Veronica Rigét torsdag d.17/8 via Billetto på linket her: https://billetto.dk/…/baeredygtig-kunstworkshop-3…
Oplægsdelen – men også gerne workshopsdelen – kan man tilmelde sig via Facebook- eventet her: https://facebook.com/events/s/bæredygtig-kunstworkshop-3/266385586142561/
Utroligt mange kunstnere arbejder i
spændingsfeltet mellem bæredygtighed og kunst.
Torsdag d.17/8 kl 17.00 kan du møde billedkunstner Veronica Rigét som vil holde et lille
oplæg om bæredygtig kunst og materialer med en efterfølgende workshop. Ved
workshoppen vil der blive arbejdet med tempera, isomalt og selvhærdende
modelleringsmasse og du vil selv kunne afprøve. Dette er den tredje bæredygtige
workshop af i alt seks.

——————————

Fra vores fernisering af medlems- og jubilæumsudstillingen 2023.

———————

Til byfesten på Betty Nansens Plads under FRBDAGE på lørdag d. 3 juni 2023, er der KUNSTBAZAR med 13 kunstnere fra Frederiksberg Kunstnerlaug 🎨 De står klar fra kl. 10.00 og tager alle sammen mindre værker med, som kan købes til rimelige priser. Kom og gør et kup – køb et unikamaleri som gave 🎁 eller til en god plads derhjemme 🏠. Det er også muligt at se nogle af kunstnernes større malerier, som er udstillet på Plejecenter Lindehaven der også ligger på Betty Nansens plads – her er der rundvisninger kl. 10.30, 11.30, 12.30 og 13.30 på lørdag.
Se mere om foreningen og kunstnerne her på hjemmesiden.

——————

Indslag i Frederiksberg Lokal tv fra udstillingen i Riises Landsted

——————-

Fra en meget vellykket medlemsudstilling i Riises Landsted 8-11-2023

——————

Udstilling i Stormly

Så er der igen mulighed for tilmelding til at udstille i Stormly.

Næste ledige udstillingsperiode er 2/3-4/5-2024.

Hvis der er flere end tre tilmeldte, vil de efterfølgende blive noteret på en venteliste.

Hold jer endelig ikke tilbage.

Tilmelding til: formand@frederiksberg-kunstnerlaug.dk

———————


——————-

Kommende aktivitet:

Medlemsudstilling i Riises Landsted, Allégade 5, 2000 Frederiksberg, d. 8-11/5-2023

———————

BÆREDYGTIGT KUNSTWORKSHOPSFORLØB
Ved Det Bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg (DBF)
Praktisk:
Foreløbigt 3 workshops
Max 15 deltagere.
Det er gratis at deltage i workshopne, men det koster 150 kr per workshop ved udeblivelse.
Tilmelding via Billetto (link til dette kommer 1.april).
Togrejse og entre (60 kr) til Rønnebækholm Kunstmuseum skal man selv betale. Samlet tidsperiode: foreløbigt fra slut april til midt juni 2023.
Men der planlægges flere workshops henover sommeren og efteråret 2023.
Beskrivelse:
Stockflethsvej 2
2000 Frederiksberg
Under forløbet vil bæredygtige materialer og kunstværker blive gennemgået af oplægs- og workshopsholdere. Der vil løbende være diskutioner blandt deltagerne om hvad bæredygtig kunst er. Ud fra det vil vi arbejde i bæredygtige materialer fra genbrug af husholdningsemballage til testede forgængelige og holdebare materialer, til brug i både to- og tredimensionelle værker. Der vil blive arbejdet fra materiale-test- processer til mere færdige skitser og installationer. Undervejs vil der blandt andet være en ekskursion til Rønnebækholm Kunstmuseum med en rundvisning hvor
fokus vil være på bæredygtige kunstværker og haven om udstillingssted.
Tidsplan:
Workshop 1:
Lørdag 29/4
10.00: Velkomst i DBF og introduktion til workshopsprogrammet af arkitekt Lisbet Snoager Sloth og billedkunstner Katja Serber
11.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtighed og kunst
12.00: Frokost
13.00: Der arbejdes i mindre grupper med at lave installationer af husholdningsemballage
Søndag 30/4
10.00: Oplæg om bæredygtige kunstværker af arkitekt Lisbet Snoager Sloth og billedkunstner Katja Serber
11.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtighed og kunst
12.00: Frokost
13.00: Der arbejdes videre med installationerne af husholdningsemballage

Workshop 2:
Lørdag 13/5
Udflugt til Rønnebæksholm Kunstmuseum
12.00: Rundvisning om bæredygtig kunst på stedet inklusiv i haven (selve rundvisningen vil være gratis)
13.00: Frokost
14.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtig kunst
Søndag 14/5
10.00: Der arbejdes med skitseideer om bæredygtige kunst
11.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtighed og kunst 12.00: Frokost
13.00: Ud fra formiddagens skitseideer arbejdes med bæredygtig kunst
Workshop 3:
Lørdag 10/6
10.00: Oplæg af billedkunstner Veronica Rigét om bæredygtig kunst og materialer 11.00: Workshop med bæredygtige materialer ved Veronica Rigét
12.00: Frokost
13.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtighed, materialer og kunst 14.00: Der arbejdes videre med bæredygtige materialer i workshopgruppen
Søndag 11/6
10.00: Der arbejdes med skitseideer i bæredygtige materialer
11.00: Samtale mellem de deltagende om bæredygtighed, materialer og kunst 12.00: Frokost
13.00: Ud fra formiddagens skitseideer arbejdes der med bæredygtig kunst

https://billetto.dk/e/baeredygtig-kunstworkshop-billetter-819241

———————

Kom til fernisering på pleje- og aktivitetscentret LINDEHAVEN, Betty Nansens Allé 22, Frederiksberg.

LINDEHAVEN er Frederiksberg Kunstnerlaug’s nyeste udstillingssted, og centret byder velkommen med et glas bobler 17/3-2023 kl 15-17.

Kom og se de fine faciliteter, hvor dine billeder kan komme til at pryde de store hvide vægge i det helt nye pleje- og aktivitetscenter.

__________

—————-

Der kan nu bookes udstillingsperioder for 2023 i Den Gule Villa via linket:

https://doodle.com/poll/x6iixmcx6dhpfb56?utm_source=poll&utm_medium=link

eller ved at kontakte Dancho Dikov på mail:

dan3815@outlook.dk

—————

Stemningsbilleder fra lørdagen hvor vi havde et velbesøgt julemarked

——————-

🎄🎄JULEMARKED I Den Gule Villa 26+27/11-2022, kl 13-16🎄🎄

Alle medlemmer af FK kan deltage med salg af egne værker.

Deltagelse koster kr 50 og tilmelding skal ske til Dancho Dikov, dan3815@outlook.dk, senest 20/11-2022.

Der stilles et bord til rådighed for hver deltager.

Deltagergebyr skal betales til Bente på MobilePay 50145143

VEL MØDT

—————-

NYHEDSBREV OKTOBER 2022


OBS medlemsmøde 30/10 kl 18.30 i Stormly.
På mødet skal vi tage stilling til et medlemsforslag om at udstille i Rundetårn i 2024.

https://www.rundetaarn.dk/til-arrangoerer/


Forslaget præsenteres af Pia Johansson.
Der vil være om et medlemsstyret projekt, og det kræver derfor at der dannes en gruppe bestående af medlemmer, som vil varetage at skrive ansøgning og have kontakten til Rundetårn.


Foreningen har indgået et samarbejde med Det bæredygtige forsamlingshus, om deltagelse i en workshop om kunst af genbrugsmaterialer.

Til medlemsudstillingen 2023 har vi fået tilbud om lån af Rådhushallen i ugerne 27+28. Det er den eneste mulighed vi får, så vi har takket ja, selvom det igen bliver i sommerferien.


I Den gule villa er der igen fernisering. Denne gang er det følgende kunstnere som ferniserer 5/11: Tim Hensytsyi, Inge Delfs og Lisbeth Aggerbeck Woll.
Vel mødt kl 13.


Nyd de smukke efterårsfarver, mal et værk og husk medlemsmødet!!

——————

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2022

Kære medlemmer

Nu hvor sommeren er slut, er det igen tid til at udfolde vores kreative evner.

Vi deltog i dronningens besøg på Betty Nansens Plads og indvielse af skulpturen af Betty Nansen samme sted.

Vores bidrag bestod i tilvirkning af et stort kollektivt billedværk forestillende Betty Nansen.

Værket er senere blevet overdraget til den lokale købmand i Domus Vista, hvor det nu kan tages i øjesyn.

I Den Gule Villa er der i øjeblikket udstilling med værker af Peter Eeg Due, Lisbet Snoager Sloth og Dancho Dikov.

Udstillingen kan ses frem til 3/11-2022 i husets åbningstid.

Samarbejdet med Ældre Sagen Frederiksberg er nu igang. 

Kunstnerlauget fik mulighed for at hænge værker op i forbindelse med åbningen af aktivitetscentret Stormly. 

18 medlemmer valgte at deltage i åbningsudstillingen og billederne hænger indtil 30/10-2022. Nedtagning kl 15-16.

Derefter vil det resten af 2022 være Christa Marianne Krogstrup, Lisbet Snoager Sloth, Anette Ørnberg og Pia Johansson som udstiller. Ophængning 30/10 kl 16-18.

Udstillingerne kan ses alle dage når der ikke er aktiviteter i lokalerne.

Besøgende er også velkomne i Ældre Sagens Drop Inn cafe, hvor der er gratis kaffe. Der er ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Planen er, at vi skiftes med Ældre Sagen Frederiksberg til at hænge op to måneder ad gangen til hver forening.

Skulle du været interesseret i at udstille i Stormlys nyrenoverede lokaler, skal du besvare denne mail.

Stormly ligger på Nordre Fasanvej 81, med indgang rundt om hjørnet på Godthåbsvej.

Nu til noget helt andet…..

Se vedhæftede fil.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, som foreslår at en gruppe af Kunstnerlaugets medlemmer ansøger om at udstille i Rundetårn i 2024.

Vi holder et medlemsmøde 30/10 kl 18.30 i Stormly, for at tale om forslaget, og se om der er interesse og opbakning blandt medlemmerne.

De bedste efterårshilsner 🍂🍂

Marianne Mac Manus

———————

Kunstnerlauget har indgået et samarbejde med Ældre Sagen Frederiksberg om at udstille i Aktivitetscentret STORMLY, Godthåbsvej 81.

Stormly indvies 22 september 2022, og 20 af Kunstnerlaugets medlemmer vil pynte væggene med deres værker.

Udstillingen kan ses fra 23 september og indtil 30 oktober 2022.

Den fremtidige udstillingsplan er på nuværende tidspunkt ikke på plads. Men det vil blive Ældre Sagens medlemmer og Kunstnerlaugets aktører, som på skift skal pryde lokalerne i Stormly.

————————


——————-

Frederiksberg Kunstnerlaug kan nu følges på Instagram

——————-

—————

NYHEDSBREV MAJ 2022

Så er der igen arrangeret udflugt for medlemmerne.
Denne gang besøger vi Gl. Strand og ser Konrad Mägi – Det gådefulde maleri.
Hvis du vil med, mødes vi 24/5 kl 14 ved indgangen på kanalsiden.
Entre betales af deltagerne.

I år vil vi prøve at lave en bæredygtig Kunstrunde 24+25/9-2022.
Dvs at vi holder det enkelt, sparer papirarbejde og udgifter.
Vi går digitalt!
Hvis du vil deltage, skal du sende navn og adresse til Dancho Dikov, dan3815@outlook.dk.

Bente har nu refunderet tilmeldingsgebyret til de medlemmer der var tilmeldt medlemsudstillingen, som vi ikke har haft mulighed for at afholde.

Der er stadig åbent for at tilmelding til udstilling i OK-Den Gule Villa.

Bestyrelsen ønsker et lyst og dejligt forår,
vh Marianne Mac Manus

—————

NYHEDSBREV april 2022

Du har nu mulighed for at se en fortegnelse over KUNSTFORENINGER I DK.

Vi har købt fortegnelsen for 2022, og den ligger digitalt hos formand og næstformand, som gerne vil hjælpe med oplysninger ved behov.

Tanken er, at man kan invitere div. Kunstforeninger til sin fernisering.

Hvis du udstiller eller deltager i en udstilling og gerne vil have sendt din invitation ud til alle Kunstnerlaugets medlemmer, så send invitationen til kasserer@frederiksberg-kunstnerlaug.dk og så vil alle medlemmer blive orienteret om udstillingen.

Der arbejdes i øjeblikket på et samarbejde med Ældresagen om mulighed for at udstille i Stormly.

Stormly ligger på hjørnet af Ndr. Fasanvej/Godthåbsvej, og lokalerne er i øjeblikket under renovering.

Ældresagen er meget imødekommende over for Kunstnerlauget.

Lise Juhl har orienteret bestyrelsen om de indhentede tilbud på oprettelse af en ny hjemmeside.

Det gav endnu engang grund til diskussion om hvorvidt en ny side er påkrævet.

Vi fik også en snak om hvad vi egentlig vil bruge hjemmesiden til.

Den nuværende hjemmeside har fået make-over, og vi har besluttet at afvente.

Bente har kontakt til en webmaster, som muligvis kan hjælpe med mindre tilretninger af den nuværende.

Kunstnerlauget har budt ind på brugsret af Portnerboligen på Hospitalet. Kommunen har oplyst at der er 22 ansøgere, så vi krydser fingre og afventer afgørelse.

Frederiksberg Centret ønsker ikke længere at vi afholder den årlige udstilling hos dem. FC er blevet mere kommercielt orienteret, hvilket er begrundelsen.

Trist, trist.

Vi har diskuteret alternative muligheder, som de enkelte kunstnere kan byde ind på. Bl.a Brøndsalen, biblioteket på Nordens Plads, Havnegalleriet i Dragør, Galleri 22 i Bredgade, blot for at nævne nogle. Men det er den/de enkelte, som selv må afholde evt udgifter til leje.

I har dog allerede nu mulighed for at udstille i OK-DEN GULE VILLA. 

Og så er det tilmed gratis!!

Der er mulighed for at booke plads fra 6 maj 2022.

Du reserverer din udstillingsperiode på https://doodle.com/poll/x6iixmcx6dhpfb56

Eller du kan kontakte Dancho Dikov ved at sende en mail til: dan3815@outlook.dk

Hvis vi skal beholde vores aftale om at udstille i Den Gule Villa, skal vi også sørge for at der er fortløbende ophængninger, så kom ud af busken og skriv dig på til en udstilling.

Bestyrelsen vil meget gerne høre fra medlemmer, som kunne tænke sig at deltage i grupper. Her tænkes bl.a på en udstillingsgruppe, en gruppe som kan arrangere medlemsmøder, en gruppe der arrangerer kulturelle oplevelser. Byd ind, alt er muligt.

Mvh, 

Marianne Mac Manus

—————

——————-

Flere af Kunstnerlagets medlemmer deltager ved Kunstnersammenslutningen FUGAs udstilling i Brøndsalen.

Kom til fernisering 3 april 2022 kl 14-17

—————-

NYHEDSBREV MARTS 2022

Den nye bestyrelse mødtes 23/3 til sit første møde efter generalforsamlingen.

Vi konstituerede os med undertegnede som formand, Dancho Dikov som næstformand og Bente Biering-Sørensen som kasserer.

Bente og jeg havde om formiddagen været til møde på Rådhuset med Sara Mia Petersen om mulighed for at afholde den udskudte medlemsudstilling i løbet af 2022. Rådhushallen er allerede booket til Rådhusets egne arrangementer, men der er mulighed for at vi kan benytte balkonen på et tidspunkt i sommer, måske omkring Frederiksberg Dagene. Spånpladevæggene, som rådhuset ejer, er blevet ødelagt ved vandskade. Sara Mia vil undersøge mulighederne for at anskaffe nogle nye og vende tilbage med nyt og mulige udstillingsperioder. 

Både Bente og jeg kan godt acceptere forslaget om at udstille på balkonen. Der er god plads og god belysning.

På generalforsamlingen var der kritik af den nuværende hjemmeside. Der var desværre ingen ud over bestyrelsen som vil indgå i et arbejde omkring en ny hjemmeside! 

Der var fra to deltagere ønskede at hjemmesiden fik et mere professionelt udseende, og bestyrelsen valgte derfor at Lise Juhl blev tovholder på projektet. 

Ved bestyrelsesmødet havde vi derfor inviteret Frank Bormann som er webdesigner og har bygget hjemmesider for andre Kunstnergrupper.

Frank gennemgik hvordan han kunne hjælpe os.

Vi bad om et skriftligt tilbud, som vi kan tage stilling til på næste bestyrelsesmøde

Vi vil indhente endnu et tilbud, hvilket Lise sørger for.

Det ville være rigtig godt, hvis der blandt medlemmerne, er nogle som vil deltage sammen med Lise i arbejdet for en ny hjemmeside.

Vi har set på mulighederne for at søge om midlertidige lokaler på hospitalsgrunden. Men da der kun er tale om tre lokaliteter, nemlig kiosken, kirken og det lille portnerhus, syntes vi ikke at det er besværet værd, da ingen af stederne er særlig velegnede til vores behov.

Bestyrelsen deltager i det åbne møde i Kedelhallen 24/3 om den fremtidige anvendelse af Hospitalsgrunden.

Godt og coronafrit forår

Vh

Marianne Mac Manus

——————

Frederiksberg Kunstnerlaug afholder fernisering i OK – Den Gule Villa
på Dirch Passers Allé 2. 2000 Frederiksberg Lørdag den 5. februar 2022 kl. 14:30
De tre kunstnere fra Frederiksberg Kunstnerlaug som udstiller sammen i OK – Den Gule Villas to etager er:
Maiken Buchwald, Bente og Gorm Biering-Sørensen. Under ferniseringen er der kaffe, vin og hjemmebagt kage.De bedste hilsner fra
Frederiksberg Kunstnerlaug

——————-

Hvis du har lyst til nye udfordringer, er her en række censurerede udstillinger, som du kan tilmelde dig:

Open Call: Fugl
På Johannes Larsen Museet
Deadline: 1/4 22

Kunstnernes Påskeudstilling:
Deadline: 6/2 22

Open Call: Udstilling i Møstings Hus
Deadline: 1/2 22

Hvidovre Censurerede Udstilling
Deadline: 24/1 22

———————
🎄🎄JULEMARKED🎄🎄

Bestyrelsen har arrangeret julemarked i OK-Den Gule Villa d. 27. november fra kl. 12 til kl. 17.

Konceptet er, at hver kunstner har nogle egne kunstværker, små billeder – ikke meget større end 40 cm. Små skulpturer og diverse brugskunst genstande, som udstilles/lægges på bordet (ca. 1,5 – 1,8m x 60cm plads per kunstner) som gæsterne vil kunne betragte og potentielt købe, mens de nyder et glas gløgg samt æbleskiver som tilbydes af OK-Den Gule Villas cafe til overkommelige priser. Vi forestiller os en prisklasse op til ca. 400 kr. per gaveartikel men både markant lavere priser og for den sags skyld højere ditto er ok.

Der er plads til ca. 11 – 12 kunstnere og tilmelding foregår på DOODLE   eller ved at sende en mail til dan3815@outlook.dk, med indbetaling af 50 kr. i administrationsgebyr på Kunstnerlaugets konto 1551 0011304230 når tilmelding er bekræftet.

Deltagelsen/registreringen foregår efter ”først til mølle princippet” og hvis der er flere interesserede i at være med, kan de komme på venteliste.

Mvh. Bestyrelsen

————

Udstilling i OK-DEN GULE VILLA

Medlemmer af Kunstnerlauget har mulighed for at udstille gratis i to måneder.

Tilmelding i Doodle, hos Dancho Dikov eller via linket nedenfor.

Her er linket til DOODLE bookingen og man behøver ikke installere appen på sit device.

https://doodle.com/poll/x6iixmcx6dhpfb56

———-

           NYHEDSBREV

Bestyrelsen har i 28/9-2021 holdt møde og besluttede bl a:

 • Alle projekter i Kunstnerlaugets regi skal forelægges bestyrelsen med budget, projektbeskrivelse og tidsramme. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om projektets gennemførelse.
 • Julefrokost for medlemmer er planlagt til 26/11-2021. Detaljer bliver oplyst senere på hjemmesiden.
 • Julebazar i OK-Den Gule Villa 27+28/11-2021. Yderligere oplysninger om arrangementet senere på hjemmesiden.
 • Udstilling i OK-Den Gule Villa vil fremover være gratis for foreningens medlemmer. Der er tre udstillere pr.gang, og hvis der ikke er medlemmer nok kan plads tilbydes udefrakommende kunstnere. Tilmelding i DOODLE-app eller til Dancho Dikov, dan3815@outlook.dk.

Kig altid ind på hjemmesiden, og for de medlemmer som mangler at registrere oplysninger, kan det stadig nås. Send oplysninger og foto til, mmm@webspeed.dk.

Nyd efteråret og skab ny kunst 🎨

Venlig hilsen

Bestyrelsen 

v/ Marianne Mac Manus