Aktiviteter

Så er det den store fællesudstilling  i 

anledning af at vi blev 154 for et år siden

vi glæder os til at se   Jer allesammen

—————

NYHEDSBREV MAJ 2022

Så er der igen arrangeret udflugt for medlemmerne.
Denne gang besøger vi Gl. Strand og ser Konrad Mägi – Det gådefulde maleri.
Hvis du vil med, mødes vi 24/5 kl 14 ved indgangen på kanalsiden.
Entre betales af deltagerne.

I år vil vi prøve at lave en bæredygtig Kunstrunde 24+25/9-2022.
Dvs at vi holder det enkelt, sparer papirarbejde og udgifter.
Vi går digitalt!
Hvis du vil deltage, skal du sende navn og adresse til Dancho Dikov, dan3815@outlook.dk.

Bente har nu refunderet tilmeldingsgebyret til de medlemmer der var tilmeldt medlemsudstillingen, som vi ikke har haft mulighed for at afholde.

Der er stadig åbent for at tilmelding til udstilling i OK-Den Gule Villa.

Bestyrelsen ønsker et lyst og dejligt forår,
vh Marianne Mac Manus

—————

NYHEDSBREV april 2022

Du har nu mulighed for at se en fortegnelse over KUNSTFORENINGER I DK.

Vi har købt fortegnelsen for 2022, og den ligger digitalt hos formand og næstformand, som gerne vil hjælpe med oplysninger ved behov.

Tanken er, at man kan invitere div. Kunstforeninger til sin fernisering.

Hvis du udstiller eller deltager i en udstilling og gerne vil have sendt din invitation ud til alle Kunstnerlaugets medlemmer, så send invitationen til kasserer@frederiksberg-kunstnerlaug.dk og så vil alle medlemmer blive orienteret om udstillingen.

Der arbejdes i øjeblikket på et samarbejde med Ældresagen om mulighed for at udstille i Stormly.

Stormly ligger på hjørnet af Ndr. Fasanvej/Godthåbsvej, og lokalerne er i øjeblikket under renovering.

Ældresagen er meget imødekommende over for Kunstnerlauget.

Lise Juhl har orienteret bestyrelsen om de indhentede tilbud på oprettelse af en ny hjemmeside.

Det gav endnu engang grund til diskussion om hvorvidt en ny side er påkrævet.

Vi fik også en snak om hvad vi egentlig vil bruge hjemmesiden til.

Den nuværende hjemmeside har fået make-over, og vi har besluttet at afvente.

Bente har kontakt til en webmaster, som muligvis kan hjælpe med mindre tilretninger af den nuværende.

Kunstnerlauget har budt ind på brugsret af Portnerboligen på Hospitalet. Kommunen har oplyst at der er 22 ansøgere, så vi krydser fingre og afventer afgørelse.

Frederiksberg Centret ønsker ikke længere at vi afholder den årlige udstilling hos dem. FC er blevet mere kommercielt orienteret, hvilket er begrundelsen.

Trist, trist.

Vi har diskuteret alternative muligheder, som de enkelte kunstnere kan byde ind på. Bl.a Brøndsalen, biblioteket på Nordens Plads, Havnegalleriet i Dragør, Galleri 22 i Bredgade, blot for at nævne nogle. Men det er den/de enkelte, som selv må afholde evt udgifter til leje.

I har dog allerede nu mulighed for at udstille i OK-DEN GULE VILLA. 

Og så er det tilmed gratis!!

Der er mulighed for at booke plads fra 6 maj 2022.

Du reserverer din udstillingsperiode på https://doodle.com/poll/x6iixmcx6dhpfb56

Eller du kan kontakte Dancho Dikov ved at sende en mail til: dan3815@outlook.dk

Hvis vi skal beholde vores aftale om at udstille i Den Gule Villa, skal vi også sørge for at der er fortløbende ophængninger, så kom ud af busken og skriv dig på til en udstilling.

Bestyrelsen vil meget gerne høre fra medlemmer, som kunne tænke sig at deltage i grupper. Her tænkes bl.a på en udstillingsgruppe, en gruppe som kan arrangere medlemsmøder, en gruppe der arrangerer kulturelle oplevelser. Byd ind, alt er muligt.

Mvh, 

Marianne Mac Manus

—————

——————-

Flere af Kunstnerlagets medlemmer deltager ved Kunstnersammenslutningen FUGAs udstilling i Brøndsalen.

Kom til fernisering 3 april 2022 kl 14-17

—————-

NYHEDSBREV MARTS 2022

Den nye bestyrelse mødtes 23/3 til sit første møde efter generalforsamlingen.

Vi konstituerede os med undertegnede som formand, Dancho Dikov som næstformand og Bente Biering-Sørensen som kasserer.

Bente og jeg havde om formiddagen været til møde på Rådhuset med Sara Mia Petersen om mulighed for at afholde den udskudte medlemsudstilling i løbet af 2022. Rådhushallen er allerede booket til Rådhusets egne arrangementer, men der er mulighed for at vi kan benytte balkonen på et tidspunkt i sommer, måske omkring Frederiksberg Dagene. Spånpladevæggene, som rådhuset ejer, er blevet ødelagt ved vandskade. Sara Mia vil undersøge mulighederne for at anskaffe nogle nye og vende tilbage med nyt og mulige udstillingsperioder. 

Både Bente og jeg kan godt acceptere forslaget om at udstille på balkonen. Der er god plads og god belysning.

På generalforsamlingen var der kritik af den nuværende hjemmeside. Der var desværre ingen ud over bestyrelsen som vil indgå i et arbejde omkring en ny hjemmeside! 

Der var fra to deltagere ønskede at hjemmesiden fik et mere professionelt udseende, og bestyrelsen valgte derfor at Lise Juhl blev tovholder på projektet. 

Ved bestyrelsesmødet havde vi derfor inviteret Frank Bormann som er webdesigner og har bygget hjemmesider for andre Kunstnergrupper.

Frank gennemgik hvordan han kunne hjælpe os.

Vi bad om et skriftligt tilbud, som vi kan tage stilling til på næste bestyrelsesmøde

Vi vil indhente endnu et tilbud, hvilket Lise sørger for.

Det ville være rigtig godt, hvis der blandt medlemmerne, er nogle som vil deltage sammen med Lise i arbejdet for en ny hjemmeside.

Vi har set på mulighederne for at søge om midlertidige lokaler på hospitalsgrunden. Men da der kun er tale om tre lokaliteter, nemlig kiosken, kirken og det lille portnerhus, syntes vi ikke at det er besværet værd, da ingen af stederne er særlig velegnede til vores behov.

Bestyrelsen deltager i det åbne møde i Kedelhallen 24/3 om den fremtidige anvendelse af Hospitalsgrunden.

Godt og coronafrit forår

Vh

Marianne Mac Manus

——————

Frederiksberg Kunstnerlaug afholder fernisering i OK – Den Gule Villa
på Dirch Passers Allé 2. 2000 Frederiksberg Lørdag den 5. februar 2022 kl. 14:30
De tre kunstnere fra Frederiksberg Kunstnerlaug som udstiller sammen i OK – Den Gule Villas to etager er:
Maiken Buchwald, Bente og Gorm Biering-Sørensen. Under ferniseringen er der kaffe, vin og hjemmebagt kage.De bedste hilsner fra
Frederiksberg Kunstnerlaug

——————-

Hvis du har lyst til nye udfordringer, er her en række censurerede udstillinger, som du kan tilmelde dig:

Open Call: Fugl
På Johannes Larsen Museet
Deadline: 1/4 22

Kunstnernes Påskeudstilling:
Deadline: 6/2 22

Open Call: Udstilling i Møstings Hus
Deadline: 1/2 22

Hvidovre Censurerede Udstilling
Deadline: 24/1 22

———————
🎄🎄JULEMARKED🎄🎄

Bestyrelsen har arrangeret julemarked i OK-Den Gule Villa d. 27. november fra kl. 12 til kl. 17.

Konceptet er, at hver kunstner har nogle egne kunstværker, små billeder – ikke meget større end 40 cm. Små skulpturer og diverse brugskunst genstande, som udstilles/lægges på bordet (ca. 1,5 – 1,8m x 60cm plads per kunstner) som gæsterne vil kunne betragte og potentielt købe, mens de nyder et glas gløgg samt æbleskiver som tilbydes af OK-Den Gule Villas cafe til overkommelige priser. Vi forestiller os en prisklasse op til ca. 400 kr. per gaveartikel men både markant lavere priser og for den sags skyld højere ditto er ok.

Der er plads til ca. 11 – 12 kunstnere og tilmelding foregår på DOODLE   eller ved at sende en mail til dan3815@outlook.dk, med indbetaling af 50 kr. i administrationsgebyr på Kunstnerlaugets konto 1551 0011304230 når tilmelding er bekræftet.

Deltagelsen/registreringen foregår efter ”først til mølle princippet” og hvis der er flere interesserede i at være med, kan de komme på venteliste.

Mvh. Bestyrelsen

————

Udstilling i OK-DEN GULE VILLA

Medlemmer af Kunstnerlauget har mulighed for at udstille gratis i to måneder.

Tilmelding i Doodle, hos Dancho Dikov eller via linket nedenfor.

Her er linket til DOODLE bookingen og man behøver ikke installere appen på sit device.

https://doodle.com/poll/x6iixmcx6dhpfb56

———-

           NYHEDSBREV

Bestyrelsen har i 28/9-2021 holdt møde og besluttede bl a:

  • Alle projekter i Kunstnerlaugets regi skal forelægges bestyrelsen med budget, projektbeskrivelse og tidsramme. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om projektets gennemførelse.
  • Julefrokost for medlemmer er planlagt til 26/11-2021. Detaljer bliver oplyst senere på hjemmesiden.
  • Julebazar i OK-Den Gule Villa 27+28/11-2021. Yderligere oplysninger om arrangementet senere på hjemmesiden.
  • Udstilling i OK-Den Gule Villa vil fremover være gratis for foreningens medlemmer. Der er tre udstillere pr.gang, og hvis der ikke er medlemmer nok kan plads tilbydes udefrakommende kunstnere. Tilmelding i DOODLE-app eller til Dancho Dikov, dan3815@outlook.dk.

Kig altid ind på hjemmesiden, og for de medlemmer som mangler at registrere oplysninger, kan det stadig nås. Send oplysninger og foto til, mmm@webspeed.dk.

Nyd efteråret og skab ny kunst 🎨

Venlig hilsen

Bestyrelsen 

v/ Marianne Mac Manus