Medlemskab

Ønsker du medlemskab i Frederiksberg Kunstnerlaug, skal du henvende dig til:

kasserer@frederiksberg-kunstnerlaug.dk


Der er to typer medlemskab:

Aktivt medlemskab: kr 200 pr år

Støttemedlemskab: kr 100 pr år

Det forventes af Frederiksberg Kunstnerlaug’s medlemmer, at opfatte sig som medlem af en forening, hvor støtte af- og samarbejde med- de øvrige medlemmer samt bestyrelse er en selvfølge. Alle menige medlemmer samt bestyrelsen opfordres til at opsøge muligheder for- og arbejde på- udbredelsen af kendskabet til Frederiksberg Kunstnerlaug, ved at foreslå og være med til at gennemfører projekter og events – herunder udstillinger hvor alle medlemmer har mulighed for at melde sig til og deltage i.